Preference Shares

Antara kaedah syarikat mendapatkan modal perniagaan


Learn to raise capital by any means necessary. That’s your primary job as an entrepreneur. You must continually raise capital from family and friends, banks, suppliers, customers and investors. - Richard Branson

Saya menulis nota pelaburan. Jadi, pandangan dalam nota ini ialah dari perspektif pelabur. Investor. Pelabur juga disebut para pemodal. Capitalist. Salah satu ruang pelaburan yang ada ialah membeli saham syarikat yang diusahakan oleh para usahawan. Entrepeneur.

Struktur modal (capital structure) sesuatu syarikat ialah hutang dan ekuiti pemegang saham. Ini bermaksud untuk ‘raise capital’, syarikat mempunyai dua pilihan. Berhutang atau menerbitkan saham / ekuiti baru mahupun menjual saham sedia ada.

Dalam konteks pasaran modal (capital market), syarikat dapat raise capital dengan menerbitkan surat hutang seperti bond. Bond yang patuh Shariah disebut sukuk. Cara kedua ialah dengan menjual saham. Sebagai pelabur kita dapat pilih untuk menjadi pemegang sukuk (sukukholder) atau pemegang saham (shareholder).

Sukuk lazimnya bersifat berpendapatan tetap (fixed income) untuk sukukholder. Kupon dibayar mengikut jadual yang ditetapkan. Dan pada tarikh matang, sukukholder mendapat semua modal pokoknya semula. Sekiranya syarikat mengalami masalah kewangan, maka sukukholder akan mendapat bahagiannya terlebih dahulu.

Saham pula memberikan dividen kepada shareholder. Nilainya tidak ditetapkan. Bergantung kepada keuntungan syarikat. Dan ketika shareholder mahu menjual sahamnya, maka boleh jadi dapat untung, boleh jadi dapat rugi. Pemegang saham akan mendapat baki, apa yang tinggal dalam semua situasi kewangan syarikat. Inilah faktor yang menepati peraturan - high risk, high return.

Dan seterusnya, syarikat boleh terbitkan preference shares.

Preference shares adalah hibrid

Pemegang preference shares tidak boleh mengundi. Dari perspektif pemegang saham sedia ada, tidak wujud share dilution justeru mengekalkan controlling power sedia ada. Sebagai galang ganti, preference shares mendapat fixed rate dividend. Dividen ini mendahului dividen ordinary shares. Dan, sekiranya berlaku winding-up, maka pemegang preference shares akan dapat bahagiannya selepas sukukholder tetapi sebelum ordinary shareholder.

Sunway Berhad telah menerbitkan preference shares pada Disember 2020. Berdasarkan harga terbitan RM1, kadar preferential dividend ialah 5.25%

Section 72 Companies Act membenarkan sesebuah syarikat untuk menerbitkan preference shares. Public listed companies (PLC) seperti Sunway Berhad boleh buat. Syarikat tidak tersenarai pun boleh.

Untuk mana-mana PLC yang mahu menawarkan preference shares, maka dari perspektif pelabur, prosesnya lebih straight forward. Ini kerana kawal selianya adalah ketat. Irredeemable convertible preference shares yang ditawarkan oleh Sunway Berhad melalui proses pengundian dalam extraordinary general meeting (EGM) pada 2 September 2020. Seterusnya syarikat memohon untuk mendapatkan status Shariah dari Majlis Penasihat Shariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti (SC).

Berdasarkan kadar preferential dividend 5.25% pelabur dapat menilai sendiri kemampuan Sunway Bhd untuk membayarnya dengan menganalisa sendiri penyata kewangan, membaca laporan analyst serta laporan berkaitan industri. PLC mempunyai kawal selia yang ketat.

Namun, apabila melibatkan tawaran preference shares dari unlisted companies maka hal ini menjadi lebih komplikated. SC pada 26 Januari 2021 telah memberikan garis panduan mengenai bagaimana unlisted public companies (UPC) boleh menjual saham mereka.

Lazimnya, pemasaran tawaran preference shares ini dibuat oleh marketing agent. Dalam memberi nasihat pelaburan yang melibatkan PLC maka sekalian remisier, financial planner, investment adviser, fund manager dan lain-lain perlu lulus peperiksaan yang ditetapkan dan berlesen dengan SC. Namun, siapa pula yang memantau marketing agent untuk UPC ini? Apakah kelayakan mereka? Itu satu.

Kedua, audited financial statement PLC memang kita mudah nak akses pada bila-bila masa. Manakala tawaran preference shares oleh UPC ini hanya berdasarkan info memorandum / prospektus. Apa yang lebih keterlaluan ialah marketing agent membuat presentation deck sendiri dan memberikan maklumat berbeza dengan info memo.


Sebagai contoh, melalui pertemuan one-on-one, bakal pelabur dijanjikan keuntungan tetap yang dijamin. Sedangkan dividen yang dibayar perlu datang dari keuntungan syarikat. Jika syarikat tidak memperoleh keuntungan, bagaimana nak membayar dividen? Accounting treatment untuk preference shares adalah sama dengan ordinary shares dalam hal ini tetapi berbeza dengan pembayaran kupon bond / sukuk.

Ketiga, secondary market. Bagaimana pemegang preference shares UPC nak menjual saham yang mereka ada jika memerlukan duit sebelum syarikat dapat membayarnya semula? Berbeza dengan preference shares PLC, pemegang sahamnya dapat menjualnya pada open market.

Keempat, UPC ini lazimnya syarikat yang secara relatifnya kecil dibandingkan dengan PLC. Budaya pengurusan syarikatnya berbeza. Tidak mustahil UPC ini masih diuruskan secara family style management dibandingkan dengan PLC yang lebih menjurus corporate style management serta mempunyai level of corporate governance yang lebih baik.

Kelima, tawaran preference shares yang sepatutnya hanya dibuka kepada high net worth individual (HNWI) atau sophisticated investor (SI) juga ada dipasarkan kepada retail investor. Kebiasaannya, HNWI sudah mempunyai peguam, akauntan, financial planner, fund manager mereka sendiri. Jadi, golongan profesional ini lah yang membuat analisa dan due diligence bagi pihak HNWI.

Namun, bagi retail investor, majoritinya cuma tahu membuat perbandingan dividen ASB / TH semata-mata. Ini berbalik kepada isu pertama yang dibangkitkan. Sejauh mana kelayakan marketing agent? Adakah mereka membuat proses Know Your Customer (KYC) yang betul dan seterusnya.

Maka, walaupun tawaran preference shares UPC itu boleh dibuat mengikut undang-undang, status Syariah pun dapat diperoleh, namun melihat kepada aktiviti pemasaran yang berlaku, saya melihat tidak wujud padang yang rata untuk retail investor.

Preference shares UPC tidak boleh dibandingkan dengan retail investment product yang lain. Malah preference shares UPC juga sangat berbeza risikonya dengan preferences shares PLC.

Saya percaya kawal selia perlu dipertingkatkan bagi mana-mana UPC yang mahu menawarkan preference shares, sekurang-kurangnya sama dengan tahap kawal selia unlisted investment sedia ada. Melainkan kalian merupakan HNWI, saya tak fikir apa yang ada di pasaran sekarang adalah bersesuaian.