Invest With Pakdi

Salam. Saya Suzardi.

Panggil sahaja Pakdi.

Saya merupakan seorang licensed financial planner. Pejabat di KL.

Sebagai seorang perancang kewangan berlesen, saya membantu individu yang mahu mencapai hasrat kewangan mereka seperti mahu retire umur 35 mahupun 55 tahun.

Selain itu, saya juga:

  • Penulis buku Rancang Wang Dari Sekarang.

  • Trainer untuk program Islamic Financial Planner (IFP), iaitu salah satu pensijilan profesional yang diterima untuk menjadi licensed financial planner.

  • Penceramah untuk program-program anjuran institusi kewangan seperti ASNB, Bursa Malaysia, SIDC dalam program financial literacy mereka.

  • Penceramah untuk program berkaitan pengurusan kewangan secara Islami anjuran jabatan-jabatan kerajaan / organisasi / syarikat swasta untuk kakitangan mereka.

Baca profil di LinkedIn

Jemputan ceramah / latihan

Mahu konsultansi 1-on-1

Subscribe to Nota Pakdi

Nota-nota kewangan ini ditulis oleh Suzardi Maulan (Pakdi), licensed financial planner.

People

The Normal investor